ĐIỀU KHOẢN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU KHOẢN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

I/ ĐIỀU KHOẢN

  • Tất cả khách hàng tham gia dịch vụ trên website: www.azfacebook.com tự do thỏa thuận dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
  • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên website: www.azfacebook.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
  • Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên website: www.azfacebook.com được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
  • Website: www.azfacebook.com cung cấp dịch vụ Facebook marketing, content fanpage, Facebook ads, chụp ảnh và thiết kế sản phẩm truyền thông theo yêu cầu trọn gói.
  • Khách hàng tự do tham gia lựa chọn dịch vụ mà website: www.azfacebook.com cung cấp.

II/ HÌNH THỨC THANH TOÁN

AZFacebook đưa ra các phương thức thanh toán, khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

Cách 1: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện thông qua hình thức bằng tiền mặt.

Cách 2: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

Vui lòng liên hệ : 0839.688.865 để được cung cấp thông tin chi tiết

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *